Спецификация брёвен для проекта project_demo.lgh. Индекс. (все венцы)
Стена по оси 1
Стена по оси 2
Стена по оси 3
Стена по оси 4
Стена по оси А
Стена по оси Б
Стена по оси В
Стена по оси Г
Венец 1
Венец 2
Венец 3
Венец 4
Венец 5
Венец 6
Венец 7
Венец 8
Венец 9
Венец 10
Венец 11
Венец 12
Венец 13
Венец 14
Венец 15
Венец 16
Венец 17
Венец 18
Венец 19
Общая спецификация
Спецификация по брёвнам