Спецификация брёвен для проекта demo_bath.lgh. Индекс. (все венцы)
Стена по оси 1
Стена по оси 2
Стена по оси 3
Стена по оси А
Стена по оси Б
Стена по оси В
Стена по оси Г
Венец 1
Венец 2
Венец 3
Венец 4
Венец 5
Венец 6
Венец 7
Венец 8
Венец 9
Венец 10
Венец 11
Венец 12
Венец 13
Венец 14
Венец 15
Венец 16
Венец 17
Венец 18
Венец 19
Венец 20
Венец 21
Венец 22
Венец 23
Венец 24
Общая спецификация
Спецификация по брёвнам